Tilbage til overskrift

 

Note 2: I de krigsførende lande betragte­de man filmmediet som et godt og effektivt led i den moralske oprustning af befolkningerne, og det var derfor ikke kun ugejournalernes, der blev brugt i pro­pagandaøjemed under 1. og 2. Verdenskrig. Det var i nok så høj grad også tilfældet med kortfilm så vel som med spillefilm.  Som eksempel på amerikansk tegnefilm i propagandaens tjeneste under Første Verdenskrig, kan nævnes Winsor McCay's "The Sinking of Lusitania" (1916), der som alle McCay's tegnefilm kvalitetsmæssigt rangerer højt, både hvad angår tegning, animation og klipning. Men også engelske film- og tegnefilmfolk måtte bidrage til at højne befolkningens moral, så de ikke mukkede over besparelser, rationeringer og højere skatter som følge af krigsførelsen, og over lemlæstelsen og tabet af  landsmænds liv på slagmarkerne ovre på fastlandet.

     Under 2. Verdenskrig blev Disney og hans stab indforskrevet til at gøre krigstjeneste ved at producere undervisnings-, instruktions- og propagandafilm for den amerikanske re­gering. De to først­nævnte kategorier af film blev produceret til visning for de militære værn, dvs. henholdsvis hæren, flåden og flyvevåb­net, medens den sidstnævnte kategori af film var rettet mod civilbefolkningen. I 1941 producerede Walt Disney Productions tegne­filmen Four Methods of Flush Riveting, der havde Lockheed Aircraft Company som spon­sor. Samme år producerede man for National Film Board of Canada en militær træningsfilm med titlen Stop that Tank, og desuden fire film om Canadian War Savings. For det amerikanske skattevæsen producerede Disney i 1943 tegnefilmen The Spirit of '43, som havde Donald Duck i hovedrollen. Filmen havde til formål, at forklare den amerikan­ske befolkning nødven­digheden af øget beskatning som følge af udgifterne til krigsførelsen. Samme år blev der for Office of War Information pro­duceret en film med titlen Out of the Frying Pan into the Firing Line, og heri kunne man se Minnie Mouse vise de ameri­kanske husmødre, hvor vigtigt det var at spare på fedtet i madlavningen. For the Coordinator of Inter-American Affairs producerede Disney-studierne i 1943 en tegnefilm i en serie på ialt fire film om sundhed. Filmens titel var Water, Friend or Enemy, og den var beregnet til visning i Syd Amerika. Desuden producerede Disney for egen regning i 1943 den helt specielle Victory Through Air Power, baseret på en bog af major Alexander de Seversky og general Billy Mitchell.
     Filmen pro­moverede den på det tidspunkt kontroversielle idé om, at strate­giske, langtrækkende bombeflyvninger kunne hjælpe til med at vinde krigen. Sådanne bombeflyvninger blev i krigens slut­fase anvendt mod Tyskland, hvor amerikanske og engelske bombe­fly fløj dybt ind i landet og bombede de tyske storbyer. På denne film, der var en blanding af live-action, tegne- og trickfilm, fungerede David Hand som animation supervisor, og det blev så vidt vides den sidste Disney-film, han havde med at gøre. I 1946 lod han sig hyre af den engelske filmmagnat J. Arthur Rank, som håbede på at kunne give engelsk underholdningstegnefilm international status, ved at ansætte den især i tegnefilmkredse berømte mand som supervising producer på sit nyåbnede tegne­filmstudio, Gaumont British Animation (GBA). Se mere herom senere.

 

 

 Tilbage til overskrift