Tilbage til overskrift

 

Note 4:  Margaret J.Winkler var indehaver af filmdistribu­tionsselskabet Winkler Pictures, 42nd Street, New York, som bl.a. distribuerede Max Fleischers Out of the Inkwell-serie og Earl Hurds tegnefilm. På Disneys initiativ blev Margaret Winkler i 1923 dis­tributør af hans kortfilmserie Alice Comedi­es, i hvilken der i årene 1922-27 blev lavet ialt 57 korte tegnefilm. 1924 giftede Margaret Winkler sig med Charles Mintz, som var underleverandør for filmselskabet Universal Pictures. Mintz overtog snart ledelsen af Winkler Pictures, mens konen trak sig tilbage til privatlivet. Mintz var en hård forret­ningsmand, hvilket Disney fik at mærke på forskellig måde.
      I 1926 stod det imidlertid klart, at Alice-serien måtte have en afløser, og Mintz foreslog derfor Disney at lave en serie tegnefilm med Oswald the Lucky Rabbit i hovedrollen. Ideen til serien til­hørte Carl Laemmle, der var øverste boss på Universal Pictures, mens det var Mintz, der havde navngivet figuren. Samarbejdet mellem Disney og Mintz fortsatte, men med tiltagende gnid­ninger parterne imellem. Det strengt forretnings­mæssige forhold mellem Mintz og Disney kulminerede og endte, da Mintz i 1928 gjorde alvor af sin trussel om at engagere de allerfleste af Disneys medarbej­dere til sit eget nyoprettede tegnefilmstu­dio. Disney havde desværre for ham selv og hans selskab ikke sikret sig rettighederne til ”Oswald”, som ganske vist var designet af Ub Iwerks og Disney, men figuren og dens navn tilhørte Universal og Mintz i forening. Sidstnævnte overtog og fortsatte produktionen af tegne­filmserien Oswald the Lucky Rabbit, som Universal dog nogle år senere overlod til tegne­filmproducenten Walter Lantz, der langt senere især blev kendt for sin verdens­berømte tegnefilm­serie Woody Woodpecker (Søren Spætte).
    Charles Mintz' Studio i Hollywood producerede senere bl.a. også kortfilmserien med drengen
Scappy, som dog ophørte, da firmaet ved Mintz' død i 1939 blev overtaget af Screen Gems/Columbia. Bruddet med Mintz og Winkler Pictures blev optakten til den store succes, der under navnet Mickey Mouse grundlagde Walt Disneys internationale ry som "tegnefilmens konge". Det blev også begyndelsen til den musikalske serie korte tegnefilm, som fik overtitlen Silly Symphonies, der blev produceret hos Disney i årene 1928-39, og som blev indledt med Skeleton Dance. Så vidt vides findes der 73 kortfilm i serien, som sluttede i 1939 med en remake af The Ugly Duckling ("Den grimme ælling") fra 1931. Serien fortsatte under be­tegnelsen "Special Carto­ons", som i 1938 indledtes med den herlige Ferdinand the Bull ("Tyren Ferdinand") og som i hvert fald fortsattes helt frem til omkring 1978, da man producerede The Small One. Sidstnævnte tegnefilm handler om det lille æselføl, som Jesus ifølge Ny Testamente red på, da han gjorde sit sidste indtog i Jerusalem under påskehøjtidelig­hederne omkring år 33. Specials-serien omfatter i hvert fald omkring 60 korte og lidt længere tegnefilm. Kilder: div. bøger om Disney.
     Filmselskabet United Artists Corporation blev stiftet i 1919 af verdensberømthederne Douglas Fairbanks, Sr., Mary Pickford, William S. Hart, David Wark Griffith og Charles Chaplin. United Artists var både pro­duk­tionsselskab og distributionsselskab, og det blev oprettet som et modtræk imod Hollywood-filmmogulernes patriarkalske magtudø­velse og monopol på både det indenlandske marked og verdens­markedet. De af filmmogulerne ejede produk­tionssel­skaber, First National, Paramount, Columbia, Fox, RKO, MGM, Universal, Warner Bros., m.fl., havde nemlig sluttet sig sammen og dikterede som følge heraf, at hver eneste biograf­direktør i USA måtte binde sig for en femårskon­trakt, for overhovedet at kunne leje spillefilm til visning i deres biografer. Navnet United Artists kom fra starten til at stå for begrebet kvalitetsfilm i enhver hen­seende. Kilder: Charles Chaplin: Mit Liv, 198-201. Richard Griffith and Arthur Mayer: the Movies, se specielt kapitlet: The Nickleodeon Age.

 

 

 Tilbage til overskrift