Tilbage til overskrift

 

 Note 8:  Det var under den ophavsretlige strid med Charles Mintz om rettighederne til Oswald the Lucky Rabbit, at Disney i 1927 blev klar over, at det fremover gjaldt om at sikre sig alle rettigheder til så vel film som merchandising. - Omkring 1984 fik Walt Disney Produc­tions ny ledelse, idet Roy Disneys søn, Roy Disney, Jr., havde opkøbt aktiemajoriteten i selskabet. Det medførte en radikal om­rokering af de efterhånden mange forskellige afdelinger, og  hvorunder afdelingen for pro­duktion af tegnefilm blev flyttet til lejede lokaler andre steder i Hollywood, bl.a. hos Univer­sal Studios og hos Famous Studios i Miami, Florida, der nu ejedes af MGM, men som oprindelig, dvs. 1938-41 havde tilhørt Max Fleischer Studios. De gamle Disney-studier på Buena Vista Street, der op­rindelig havde haft førsteprioritet som tegne­filmstudier, blev nu forbeholdt Disney-selskabets øvrige produktion, her­under bl.a. den stadig forøgede spillefilmpro­duktion.

 

 

 Tilbage til overskrift