Tilbage til overskrift

 

Note 2:  Oplysningerne vedr. Storm P.s liv og karriere er hentet fra forskellige kilder, men hovedkilden  har været Poul Carit Andersens to bind: Livet er en cirkus og Livet er en gåde. Carit Andersens Forlag. København 1972. Bøgerne indeholder adskillige fotos og illustrationer. Oplysninger om Storm P.’s tegnefilmkarriere er i en vis udstrækning hentet hos Direktør for Storm P.-Museet, kunsthistoriker Jens Bing, i hans introduktion ”Storm P.s tegnefilm”, gengivet i ”Tegnefilm – fra Storm P. til Valhalla. Udstilling/ Workshop/ Filmfestival. Kunstmuseet Køge Skitsesamling. 17. oktober til 9. november 1986”. 

 

 

 Tilbage til overskrift