Tilbage til overskrift

 

Note 11:  Bing, anførte værk, s. 3-4., samt samme forfatters ”Storm P.s tegnefilm”, gengivet i ”Tegnefilm – fra Storm P. til Valhalla. Udstilling / Workshop / Filmfestival. Kunstmuseet Køge Skitsesamling. 17. oktober til 9. november 1986”. Flere af de amerikanske tegnefilmpionérer begyndte også som hurtigtegnere på varietéer og lignende steder. Det gælder således flere af de i note 13 nævnte navne.

 

 

 Tilbage til overskrift