Tilbage til overskrift

 

Note 16:  Poul Carit Andersen: Livet er en cirkus. En bog om Storm P. og hans tid, s. 198. -  Den københavnske afdeling af Th. S. Her­mansens filmselskab og filmlaboratorium i Aarhus, "Fotora­ma", havde først til huse på Amagertorv 33, men flyttede senere til den nyopførte bygning på Nygade 3, hvor biografen Alexandra-Teatret lå i årene 1924-42. Sidst­nævnte år flyttede Alexandra over i en nybyg­ning på  hjørnet af Gl. Torv og Nørregade. Bygningen i Nygade 3, hvor den tidligere Alexan­dra-biograf genåbnede 1958 under navnet Nygade Te­atret, var da købt og ejet af Preben Philipsen og Henning Karmark, som foruden biografen også havde genåbnet filmlaboratoriet på øverste etage, som filmselskabet UFA drev under Besættelsen. Men der måtte af hensyn til Hjalmar Davidsen og hans Alexandra-Teatret indtil videre ikke vises deciderede spillefilm i Nygade-biografen. Man klarede sig derfor med at vise rejsefilm med ledsagende foredrag, som i dette tilfælde faktisk blev holdt af skuespillerinden Else Jarlbak (1911-63). Men rigtig godt gik det først, da man viste den første nudist-film, som var blevet tilladt af den strenge Statens Filmcensur, som på biografgængernes vegne vogtede over, at den officielle moralkodeks ikke blev overtrådt. I øvrigt var det på det tidspunkt Danmarks store skuespillerinde Bodil Ipsen (1889-1964), der efter i nogle år at have været bevillingshaver til Odeon-biografen på Fælledvej på Nørrebro, efter dennes brand fik overført bevillingen til at gælde Nygade Teatret. Her åbnede hun biografen den 7. november 1958 med Danny Kaye-filmen ”Mig og obersten”. Bodil Ipsen drev biografen til sin død i november 1964. Kilde: Filmen i Danmark, s. 360-363, 361.
     Vedr. Storm P.s første tegnefilm, som han i dagbogsnotatet omtaler som "De tre små mænd", er det muligt at der - som anført af Niels Plaschke - kan være tale om "Øen".

 

 

 Tilbage til overskrift