Tilbage til overskrift

 

Note 20:  Niels Plaschke, anførte hjemmeside, se under Storm P. Lars Jakobsen, anførte værk, s. 24-26, 24, 25, 26. Det er ikke helt korrekt, når Jens Bing, anførte værk, s. 8, mener at Storm P. først begyndte på at producere tegnefilm efter hjemkomsten fra Amerika. Formentlig med henblik på sin forestående Amerika-rejse havde Storm P. lavet sin første tegnefilm, De tre små Mænd Øen, nogle måneder før afrejsen. Dette er da også senere blevet bekræftet af Jens Bing under en telefonsamtale den 14.12.2005. Om Storm P.s relation til Dethlef Jürgensen vil man desuden også kunne læse i Jens Bings introduktion til Kunstmuseet Køge Skitsesamlings udstilling mm. 17. okt. til 9. nov. 1986. 

 

 

 Tilbage til overskrift