Tilbage til overskrift

 

Note 24: I Danmark var der blevet eksperimenteret med lydfilm lige siden 1908, men først omkring 1923 forsøgte ingeniørerne Axel Petersen og Arnold Poulsen sig med deres eget tonefilmsystem, og det lykkedes dem da også at finde frem til en brugbar metode. Den blev demonstreret ved en forevisning i Palads Teatret i København den 12. oktober 1923. Til lejligheden havde Petersen og Poulsen optaget syv kortere film, og blandt disse var en vrøvledialog mellem Storm-og-Stille, alias Storm P. og Christian Arhoff. Komikerparret optrådte på det tidspunkt med nummeret i ”Cabaret Bonbonnieren” i København. Petersen  og Poulsen fortsatte med at forbedre deres tonefilmsystem mellem 1924-27. Kilde: Filmen i Danmark, s. 35-39, 38.  Filmens Hvem – Hvad – Hvor, 1967, s. 182-184. – Også amerikanske opfindere og ingeniører forsøgte sig med at udvikle og forbedre Edisons tonefilmsystem, og forskellige metoder blev patenteret og taget i anvendelse. Indenfor den amerikanske tegnefilmbranche havde nogle af animatorerne hos Pat Sullivan Studios allerede i 1926 eksperimenteret med at føje tale og lyd til Felix the Cat-film, men Sullivan afviste forsøgene med, at det ville fordyre produktionen. Walt Disney blev derfor den første, der indførte tonefilmen i tegnefilm, nemlig i og med Mickey Mouse-filmen Steamboat Willie (1928). Denne tekniske og på sin vis også kunstneriske landvinding og nyskabelse var utvivlsomt med til at sikre Walt Disney en førerstilling både på det hjemlige og det udenlandske marked.

 

 

 Tilbage til overskrift