Tilbage til overskrift

 

Note 27:  Se det i note 10 nævnte værk, s. 8. Når Jens Bing heri hævder, at Storm P. først begyndte at lave tegnefilm efter hjemkomsten fra Amerika-rejsen, stemmer dette dårligt med Storm P.s dag­bogsnotater fra 6. og 23. juni, samt 4. august 1919 (se det i note 16 førstnævnte værk, s. 198). Bortset fra dagbogsno­taternes vidnesbyrd, lyder det mere sandsynligt, at Storm P. har lavet sin første tegnefilm med henblik på den fore­stående Amerika-turné. Til trods for, at Storm P. angiveligt mente, at hans lille tegnefilm havde visse mangler, er det sandsynligt at han alligevel ville vise den i filmens og tegnefilmens mekka, USA, jvf. hans dagbogsnotat af 4. aug. 1919.  Dette er da også senere blevet bekræftet af Jens Bing. Se note 20.
    Den Storm P.-tegnefilm, der havde premiere i Paladsteatret i december 1920, var De tre små Mænd - Gåsetyven". Vedr. Karl Wieghorst nævner Niels Plaschke, at denne har produceret i al fald tre "selvstændige" tegnefilm efter H. C. Andersens eventyr og med følgende titler: ”Den standhaftige tinsoldat” (1928) ”Den lille pige med svovl­stikkerne” (1928) ”Den grimme ælling” (1928). Niels Plaschke: Anførte sted. - Lars Jakobsen: Anførte værk, s. 24-27. Her angives rækkefølgen af filmene således: ”Den grimme ælling”, ”Den lille pige med svovlstikkerne” og ”Den standhaftige tinsoldat”. Sidstnævnte tegnefilm angives at være på 15 minutter, og s. 27 vises der et billede fra filmen. Samme forfatter angiver endnu en H. C. Andersen-tegnefilm af Wieghorst: ”Store Klaus og Lille Klaus” fra 1930. Dette år producerede Nordisk Tonefilm en dukkefilm med samme titel og emne, fotograferet af Chr. Maagaard Christensen og med eftersynkronisering af Henning O. Petersen (”Lange Lyd”). Filmen, der den 24. 8. – 8. 9.1930 blev vist i Kinografen, er på omkring 600 m 35mm, hvilket vil sige en spilletid på ca. 22 min. Men skønt Wieghorsts film angives at være produceret 1930, og derfor må være en tonefilm, er den ikke anført i Filmens Hvem Hvad Hvor – danske titler og biografier 1929 – 1967. Måske er der tale om en forveksling mellem de to film?

 

 

 Tilbage til overskrift