Tilbage til overskrift

 

Note 31: Under overskriften Da Storm P. indførte tegnefilmen, gør forfatteren Erik Nørgaard sig også skyldig i en overdrivelse i sin ellers udmærkede bog Levende billeder i Danmark. Fra  den gamle Biograf til moderne tider ... En af hans billedtekster fortæller bl.a., at "Storm P. tegnede hver enkelt af de mange tusinde tegninger i filmen. Senere blev tegnefilmpro­cessen forenklet ved trick-bord osv." Se nævnte værk, s. 135. - For det første er Storm P.s tegnefilm i vid udstrækning lavet med såkaldt cut out teknik, dvs. at figurerne eller dele af disse er skåret eller klippet ud af papir eller karton, nærmest i lighed med delene til en sprællemand. Under fotogra­feringen eller optagelsen flytter man delene, f.eks. arme, ben, hoved og krop, eksponering for eksponering eller billede for billede, evt. to eksponeringer eller billeder af hver tegning eller bevægelsesfase. Ved den senere frem­visning af filmen med normal  hastighed, som dengang var på omkring 16-18 billeder/­sek., ser det ud som om figuren bevæger sig mere eller mindre livagtigt, beroende bl.a. på animatorens sans for bevægelsesanalyse og timing mm.
    Personlig har jeg ikke haft lejlighed til at se en tegnefilm af Storm P., hvori der forekommer et så stort antal teg­ninger, som der er blevet nævnt. Derimod kan der meget vel være tale om flere tusinde billeder (eksponeringer) til hver film, idet f.eks. 16 bill./sek. x 60 sek. er lig med 960 billeder pr minut. Antager man, at filmen er på f.eks. 5 minutter betyder det, at den består af 4.800 billeder. En 10 minutters tegnefilm vil derfor rumme det dobbelte antal bille­der, nemlig 9.600. Det tal på over 18.000 tegninger, som Ellen Storm Petersen nævner, ville betyde, at filmen skulle have en spillelængde på knapt 19 minutter (!), hvilket er helt usandsynligt i denne sammenhæng. Men måske hentyder fru Storm P. til sin mands fire korte tegnefilm med de tre små mænd, som sammenlagt har en spilletid på omkring 20 minutter, hvilket vil sige omkring 19.200 billeder, ikke at forveksle med antal tegninger, som højst kan have været omkring det halve.
     Meget apropos Storm P.s påståede indsats som verdens første tegnefilmpionér, kan henvises til FILM UV, mediepædago­gisk tidsskrift, 18.årg. nr.85-86, december 1984. Heri for­tæller Chris Brøgger i artiklen Animations­film - teknik og æste­tik (s.6-7) bl.a. følgende: "En lille anekdote, som desvær­re ikke lader sig hverken be- eller af­kræfte, hævder, at Robert Storm Petersen i årene umiddelbart efter Nordisk Films start i 1906 skabte verdens første tegne­film. Fotogra­fen A. Graatkjær fortalte for en del år siden, at Storm i en frokost­pause i studierne i Valby tegnede en blom­sterknop, som han fik Graat­kjær til at optage ét billede af, hvorefter han viskede teg­ningen ud og tegnede en ny lidt større, som også blev optaget i enkeltbillede. Og således videre, indtil knoppen var blevet en fuldt udsprungen blomst. Da filmen ikke kan spores, og da både Storm og Graatkjær for længst er døde, kan vi kun more os over historien, som i hvert fald er god." - Ja, god, men altså langt fra sand i påstanden om Storm P. som international tegnefilmpionér, sådan som påvist ovenfor. Men bemærk, at fotografen Axel Graatkjær beskriver Storm P.ís første tegnefilmforsøg som om dette blev tegnet med skrivekridt på en sort tavle, sådan som flere andre samti­dige udenlandske tegnefilmpionerer også havde gjort og gjorde. Og hypotetisk set kunne det tænkes at Storm P. allerede på det tidspunkt havde set eksempler på lignende tegnefilm i Gaumont eller Pathés filmugerevyer.

 

 

 Tilbage til overskrift