Tilbage til overskrift

 

Note 9: Lars Jakobsen, anførte værk, s. 41-47, 41-47.  Det er dog ikke helt korrekt opfattet, når Lars Jakobsen skriver om Myllers brev: ”Han fortalte kort, at han nu havde et nyt studie på Jermyn Street i London, lige ved siden af Picadilly Cirkus.” Det pågældende studie på Jermyn Street hed Anglia Films og tilhørte finansieren Archibald Nettlefold, og blev ledet af Anson Dyer. Det er heller ikke korrekt, at det var dette firma, Myller arbejdede for efter sin tilbagekomst til London, men derimod British Utility Films, som så vidt vides var oprettet af Sidney Griffiths og Anson Dyer. Dette har det dog indtil videre ikke været muligt at få endelig bekræftet eller afkræftet. Senere er Myller så fulgt med Griffiths over til Anson Dyers Color Cartoon Studio, Anglia Films. Men det var i henhold til fru Inge Roepstorff altså British Utility Films, Jørgen Myller i første omgang opfordrede sine to venner og medarbejdere til at komme over og arbejde hos. 

Vedr. den britiske tegner, tegnefilminstruktør og -producent Ernest Anson Dyer (1876-1962), som i hvert fald fra 1935 samarbejdede med Sid Griffiths som production supervisor, så har Jørgen Myller personlig fortalt mig, at det var af sidstnævnte han faktisk lærte at lave tegnefilm, og allerede fra omkring 1928, hvor han arbejdede for Griffiths og Brian White, hvilket han bl.a. også fortæller om i "Det begyndte med Storm P."

Samarbejdet mellem Dyer, Griffiths, Myller, Mik og Roepstorff strakte sig så vidt vides fra 1935-ca 1938, men Roepstorff vendte dog hjem til København omkring april 1937.

Anson Dyer begyndte at lave tegnefilm allerede i 1914, hvor han for The British and Colonial Kinematograph Copany producerede en serie tegnefilm på 3 ”Dicky Dee’s Cartoons”, som fik premiere i hhv. oktober, november og december 1915. Dyer arbejdede derefter for The Cartoon Film Company, hvor hans tegnefilm alternerede med Dudley Buxton’s i serien ”John Bull’s Animated Scetchbook”. Dyers første film i serien havde nr. 8, og den introducerede en karikatur af George Robey, en dengang berømt Music Hall Comedian. Dyer laved ialt 8 tegnefilm i serien.

I 1917 sluttede Anson Dyer sig sammen med Dudley Buxton og Ernest H. Mills i Kine Komedy Kartoons, hvor hans første tegnefilm var ”The Kaiser’s Record”, der havde premiere i juni 1918. I perioden juni – oktober 1918 producerede Dyer ialt 10 tegnefilm. 1. Verdenskrig sluttede i november 1918 og efter krigen var det slut med tegnefilm, der kommenterede aktuelle personer og begivenheder, og Dyer begyndte derfor i stedet at lave tegnefilm for børn. Hans første serie kaldtes ”Phillip’s Philm Phables”, og i løbet af 1919 blev der produceret 3 film i denne serie.

Allerede omkring 1919-20 producerede Dyer i samarbejde med den berømte engelske filmpioner Cecil M. Hepworth (1874-1953) en serie tegnefilm med overtitlen "Cartoon Burlesques", som var parodier på nogle af Shakespeares verdensberømte skuespil. Der kendes 5 titler i serien: ”The Merchant of Venice”, ”Romeo and Juliet”, og ”Amlet”, alle produceret i 1919. Derefter fulgte i 1920: ”Othello” og ”The Taming of the Shrew”.

Det var også i 1922, at Dyer producerede tre korte tegnefilm med sin egen originale tegnefilmhelt, drengen "Bobby the Scout". Og senere lavede han f.eks. også "de korte underholdningstegnefilm ”Little Red Riding Hood" og "The Three Little Pigs", og altså flere år før Disney producerede tegnefilm med lignende titler. Imidlertid ser det ud til, at 1920’erne ikke var gunstige for engelsk tegnefilmproduktion, men i 1927 allierede Dyer sig med filmproducenten Archibald Nettlefold, for hvem han lavede sin første full-length animated feature film: ”The Story of the Flag”.

Det var også Nettlefold, der i 1935 finasierede oprettelsen af Dyers ambitiøse projekt: Color Cartoon Studio Anglia Films, hvor den erfarne Sid Griffiths blev ansat som Production Supervisor. Som animatorer ansattes danskerne Jørgen Myller, Henning Dahl Mikkelsen og Anker Roepstorff. En intensiv produktion af korte underholdningstegnefilm kunne derefter begynde, og første projekt var tegnefilmene om musketer Sam Small, hvoraf der i årene 1935-37 blev produceret i alt fald 6 film. I 1936 produceredes også den 10-minutter lange tegnefilm ”Carmen”, som er omtalt i hovedteksten, og som fik premiere samtidig med den første Sam Small-film: ”Sam and his Musket”.

Så vidt mine notater fortæller, så begyndte Dyer at lave commercials i 1937, og blandt disse var "The King with the terrible Temper", som dog skiftede titel til "The King who had terrible Hiccups". Desuden “All the Fun of the Air", og i 1938 "Red White and Blue".

Efter 2. Verdenskrigs udbrud i 1939 dannede Dyer Analysis Films med det formål at producere korte tegnefilm for The Ministry of Information, The War Office og The Air Ministry. Efter krigen, i 1946, dannede han sammen med production manager D.R.Gardiner Diagram and Technical Films, som jeg imidlertid ikke kender nærmere til, ud over at han producerede nogle korte underholdningstegnefilm for filmmagnaten J..Arthur Rank, der havde hidkaldt es-Disney director David Hand som Production Supervisor. For dette firma instruerede Dyer i 1947 to 10-minutters tegnefilm i en serie på tre. Den første hed "Squirrel War" (1947) og den anden og sidste, den 9 minutter lange "Who Robbed the Robins" (1947).

På den tid havde John Halas og Joy Batchelor et firma ved navn Apex Film, og for dem instruerede Dyer en 11-minutters tegnefilm med titlen "Fowl Play" (1950), med Harold Whittaker som animator. Halas og Batchelor havde tidligere arbejdet for Dyer, men fra og med 1950 overtog de to stort set al engelsk tegnefilmproduktion i årene efter. Efter et langt liv i tegnefilmbranchen døde Anson Dyer den 22. febr. 1962 i en alder af 86 år.

 

 

 Tilbage til overskrift