Tilbage til overskrift

 

Note 13: Hos VEPRO arbejde­de Roepstorff sammen med flere af de mellem­teg­nere, der et par år efter blev animatorer på lang­tegnefilmen "Fyrtøjet". Blandt disse var Børge Hamberg, Bjørn Frank Jensen, Kjeld Simonsen (Simon), og Erik Christensen (Chris). Herom kan Bjørn Frank Jensen fortælle følgende: ”[…] Omkring ved denne tid [1938] traf jeg [overstreget: for første gang] Børge Ring. Jørgen Müller var nemlig også kommet hjem fra London og arbejdede på Gutenberghus, og Ring, der var i København for at gå på Kunsthåndværkerskolen, arbejdede hos Müller om eftermiddagen, efter skoletid. Ring søgte mig op hos Monterossi, og vi har været venner lige siden.
    Ring, der havde et andet stort talent ved siden af tegning, gik over i musikken, og jeg søgte ind hos Gutenberghus, for at være assistent hos Jørgen Müller, på forskellige korte reklamefilm, bl.a. en film for Steffensens Pølser med de nordiske guder [”Gudernes Gris”]. I denne film fik jeg selv lov til at animere en lille scene.
     Müller forlod Gutenberghus for sammen med Mik at sætte et nyt firma op: ”VEPRO” i Hovedvagtsgade, og Gutenberghus antog Nils Skjoldborg til at lede filmafdelingen, og jeg havde en morsom tid med ham. Han var en meget praktisk mand, og lavede både live action og tegnefilm.
     Da VEPRO flyttede fra Hovedvagtsgade til Hellerup, flyttede jeg med og arbejdede sammen med Kjeld Simonsen, Børge Hamberg, Erik Christensen og Müllers gamle assistent fra London, Roepstorff, der var leder af mellemtegningsafdelingen. Han var betydeligt ældre end vi andre, og mere dreven i faget, men uden ambitioner om at animere. Nu og da hørte vi rygter om en mand, der hed Erik Rus, der var i gang med en tegnefilm med en figur, han havde kreeret, der hed ”Peter Pep”. Der var også en anden person der prøvede at gøre sig gældende, en tidligere assistent af Jørgen Müller: Richard Møller, der havde en idé om at lave en tegnefilm over ”Fyrtøjet”. Jeg husker at Ring og jeg søgte ham op for at tale med ham om projektet. Han havde et ganske kort stykke film med soldaten, der marcherede på en ”pan” [panorerende baggrund]. Det mest markante ved scenen var at soldaten blev mindre og mindre jo længere han marcherede. Ring og jeg tænkte allerede dengang på at arbejde sammen, men der kom ikke noget ud af det, da Ring tog tilbage til Fyn for at tage studentereksamen.  […]”

     Skal man tro Bjørn Frank, ser det ud til, at Erik Rus ikke har arbejdet hos VEPRO, og man skulle også mene, at hvis det havde været tilfældet, måtte Bjørn Frank kende til det. Imidlertid er det ikke lykkedes at få dette be- eller afkræftet, idet Erik Rus døde (i 1988), inden jeg nåede at interviewe ham, som i øvrigt led af fremskreden muskelsvind. Og Børge Hamberg døde allerede i 1970, så det har heller ikke været muligt at spørge ham, og heller ikke andre, der arbejdede på VEPRO på det tidspunkt, idet de fleste enten er anonyme i dag eller måske for længst er afgået ved døden.

     Blandt VEPRO’s personale var også flere yngre damer, som siden blev optrækkere og farvelæggere på "Fyrtøjet", f.eks. Henny Hynne, Esther Ander­sen, Karen Bech, Grethe Wrangel, Jenny Holmqvist og Else Emmertsen. De to sidst­nævnte blev for førstnævntes vedkommende leder af optræks- og farvelægningsafdelingen hos Dansk Farve- og Tegne­film A/S fra omkring starten af 1943 til 1944, medens sidstnævnte overtog hendes stilling i 1944, hvor optræks- og farvelægningsafdelingen var blevet flyttet til lokaler, først på Strandboulevarden på Østerbro, senere i Stengade på Nørrebro, og sluttelig på Vesterbrogade på Vesterbro.

 

 

 Tilbage til overskrift