Tilbage til overskrift

 

Note 14: Se evt. herom i Ditlev Tamm: Retsopgøret efter besættelsen 1-2. Udgiverselskab for Danmarks nyere historie. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1984. Det skal bemærkes, at det danske politikorps var ude af funktion fra 19. september 1944 til 13. maj 1945, idet tyskerne den førstnævnte dato havde arresteret de fleste af korpsets medlemmer og ført disse til kz-lejre i Tyskland. Se evt. herom i Jørgen H. Barfod: Helvede har mange navne. Frihedsmuseets Venners Forlags Fond  1994. 

 

 

 Tilbage til overskrift