Tilbage til overskrift

 

Note 16: Lars Jakobsen, anførte værk, s. 52-53, 121-122, 121, 122. Den senere Oscar-vinder for tegnefilmen Anna & Bella, Børge Ring, var i 1938 elev hos Jørgen Myller på Gutenberghus. Herom fortæller Ring samme sted, s. 60-61, 60, 61.  Børge Ring  fik oven i købet lov til at animere en figur, en kulafbærer, i reklametegnefilmen ”Mød kulden med varme”, som han var medarbejder på i 1938. Den kan derfor ikke være fra 1943-45. - Det er i øvrigt heller ikke helt korrekt, når Lars Jakobsen, anførte værk, s. 94-95, efterlader det indtryk, at reklametegnefilmen ”Røveren Barbarossi” er produceret i VEPRO-tiden. Filmen blev derimod produceret omkr. 1944-45 af det nystartede reklamebureau illustra på Gl. Torv i København. Animator på filmen var ganske rigtigt Chris, som på det tidspunkt arbejdede freelance. Under overskriften ”En dansk Tegnefilm bliver til”, skrevet af Hartvig Andersen, omtales VEPRO i en illustreret artikel i ”Mandens Blad” for februar 1941, dog uden at selve firmanavnet bliver nævnt. – I Jakob Stegelmanns bog ”Tegnefilmens historie” gengives under overskriften ”Det danske Tegnefilms-Hollywood” en illustreret artikel, som angiveligt skulle stamme fra tidsskriftet ”Fritiden” nr. 10, 1943. VEPRO  nævnes direkte deri, men problemet med artiklen er, at VEPRO faktisk ophørte med at eksistere i september 1942! Men måske kan der være tale om en fejldatering af artiklen i Stegelmanns bog?  

 

 

 Tilbage til overskrift