BIOGRAFIER

Den danske tegnefilmbranche kan mønstre en hel række af personer som op igennem forrige århundrede har beskæftiget sig professionelt med tegnefilmproduktion. Det er hensigten at denne hjemmeside vil bringe biografier af så mange danske tegnefilmfolk som muligt. Der foreligger allerede en hel række biografier, og de vil blive tilføjet hjemmesiden efterhånden som de bliver klargjort til formålet.

Efterhånden er en del biografier blevet indsat og aktiveret på hjemmesiden. Men det må pointeres, at der ikke ligger nogen form for præference eller særstilling bag valget af de biografier, som foreløbig er kommet med. Udvalget skyldes alene, at der har foreligget et relativt let tilgængeligt materiale vedrørende de pågældende personer. Desuden er en del biografier allerede skrevet, men endnu ikke redigeret. Det skal derfor også pointeres, at listen af biografier fortsat vil blive løbende opdateret med nye navne, så snart de pågældende personers redigerede biografier foreligger færdige til brug på hjemmesiden.

Listen af biografier er desværre meget mangelfuld, for det har ikke været muligt at få kontakt med alle som rettelig burde være repræsenteret på listen. Mange er døde, og efterlader ingen spor, og andre ønsker ikke at deltage. Og så er der et stort antal som ikke har reageret på skriftlige og telefoniske henvendelser. Desuden er der et antal personer som kun har været kortvarigt tilknyttet dansk tegnefilmproduktion, og som derfor ikke har markeret sig så væsentligt, at der har været grund til en nærmere omtale af disse. Endelig er der en del personer som i en eller anden egenskab har arbejdet indenfor dansk tegnefilmproduktion, men som vi hverken har biografier eller CV på. Vi vil derfor gerne fortsat opfordre til, at man selv henvender sig til os med oplysninger om enten sig selv eller andre, som har en eller anden form for tilknytning til den danske tegnefilmbranche.

Kontakt Jakob Koch: Mail: jk(snabel-a)tegnefilmhistorie.dk

I bunden af menuen til venstre findes et link til personer som ikke er repræsenteret i biografierne.

______________