Litteraturliste

over bøger, som - udover de i hjemmesidens tekst og noter nævnte bøger - i større eller mindre grad har udgjort kilder til denne beretning om tegnefilmens og specielt dansk tegnefilms historie.

Albeck, Gustav og Jens Kruse: "Storm P som samfundskritiker". Forlaget Forum 1972.

Andersen, Poul Carit: Livet er en cirkus og Livet er en gåde. Carit Andersens Forlag. København 1972.

Asplund, Uno: Chaplin og hans 81 film. Dansk bearbejdelse ved I.C.Lauritzen. Samlerens Forlag, København 1973.

Bailey, Adrian: Walt Disney’s World of Fantasy. Compiled and Designed by Julie & Steve Ridgeway. Everest House Publishers, New York 1982.

Barfod, Jørgen H.: Helvede har mange navne. Frihedsmuseets Venners Forlags Fond  1994.

Bing, Jens: De 3 små Mænd og Nummermanden af R. Storm P.  Storm P.- Museet 1980.

Blair, Preston: ANIMATION. Learn how to draw Animated Cartoons. Published by Walter T. Foster. Foster Art Service, Inc. Tustin, California. (Uden årstal, men er antagelig fra 1940’erne).

Blair, Preston: How To ANIMATE Film Cartoons. Published by Walter T. Forster. Walter Foster Artbooks, Tustin, California. (Uden årstal, men antagelig fra 1950’erne).

I Walter Fosters Art Book-serie findes bl.a. også ANIMATED CARTOONS for the Beginner. Published by Walter T. Forster. Walter Foster Artbooks, Tustin, California. (Uden forfatternavn og årstal, men antagelig fra 1950’erne).

Boye, Ib: Skuespilleren Storm P. Carit Andersens Forlag 1982.

Bramsen, Bo og Palle Fogtdal: Køben­havn før - nu - og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne. Bind 1-12. Forlaget Palle Fogtdal A/S, København 1987-91.

Carbaga, Leslie: the Fleischer Story in the Golden Age of Animation. Nostalgia Press. New York 1976.

Ceram, C.W.: Archaeology of the Cinema. Thames and Hudson. London 1965.

Chaplin, Charles: Mit Liv. På dansk ved Ebba Hentze og I.C.Lauritzen. Gyldendal 1964.

Clevin, Jørgen: Levende Billeder. “Husk-at-lege”-serien. Forlaget Stavnsager ApS 1986.

Culhane, John: Walt Disney’s FANTASIA. Abradale Press/Harry N. Abrams, inc., Publishers, New York 1983.

Culhane, Shamus: ANIMATION From Script to Screen. Columbus Books Ltd., London 1989.

Daffy T. Sørensen: Vi laver tegnefilm. Grafisk tilrettelæggelse; Carsten Schiøler. Til bogen knytter sig videoprogrammet ”Vi laver tegnefilm”. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 1989. Bag pseudonymet Daffy T. Sørensen gemmer sig Anders Sørensen og Per Tønnes Nielsen, som i mange år samarbejdede under fællesnavnet ”Tegnedrengene”.

da Silva, Raul: The World of Animation. Eastman Kodak Company. New York 1979.

Dinnesen, Niels Jørgen & Kau, Edvin: Filmen i Danmark. , 19, 27. Akademisk Forlag 1983.

Dreyer, Carl Th.: OM FILMEN. Artikler og interviews. Udgivet af Erik Ulrichsen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København 1959.

Duca, Lo: Le Dessin Animé. Prisma Paris 1948.

Edera, Bruno: Full Length Animated Feature Films. Edited by John Halas. Visual Communication Books, Hastings House, New York. Focal Press Ltd. 1977.

Engberg, Marguerite: Dansk stumfilm I. Forlaget Rhodos, København 1977.

Engberg; Marguerite: Dansk stumfilm II. Forlaget Rhodos, København 1977.

Engberg, Marguerite: Fy & Bi. Gyldendal 1980.

Epstein, Jerry: Remembering Charlie. A Pictorial Biography. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New York 1989.

Finch, Christopher:  The Art of Walt Disney. From Mickey Mouse to the Magic Kingdoms. Walt Disney Productions 1973.

Gad, Urban: Filmen, dens Midler og Maal. Gyldendalske Boghandel. Kjøbenhavn og Kristiania 1919.

Griffith, Richard and Mayer, Arthur: The Movies. The Sixty-Year Story of the World of Hollywood from the Nickelodeon Days to the Present.

Hending, Arnold: Da Is­bjørnen var lille.

Hending, Arnold: Filmen og H. C. Andersen. Kandrup & Wunsch, København 1955.

Herdeg, Walter: Film & TV Graphics 2. An International Survey of the Art of Film Animation. The Graphis Press, Zürich 1976.

Horn, Maurice: The World Encyclopaedia of Cartoons. Chelsea House Publishers. New York. London. 1980.

Jakobsen, Lars: Mik – en biografi om tegneren Henning Dahl Mikkelsen. Wisby & Wilkens 2001.

Johnston, Ollie and Thomas, Frank: Disney Animation. The Illusion of Life. Abbeville Press. Publishers. New York 1981.

Johnston, Ollie and Thomas, Frank: Treasures of Disney Animation Art. Preface by Robert E. Abrams. Introduction by John Canemaker.

Johnston, Ollie and Frank Thomas: Too Funny For Words. Disney’s Greatest Sight Gags. Abbeville Press . Publishers . New York 1987.

Johnston, Ollie and Thomas, Frank: Walt Disney's BAMBI, The Story and the Film. Stewart, Tabori & Chang, New York 1990.

Jungersen, Frederik G.: DISNEY. (En filmografi). Udgivet af Det danske Filmmuseum, København 1968.

Jørgensen, Anders Hjorth - Just, Inge og Karsten: Tegneseriernes Hvem – Hvad – Hvor!!! Politikens Forlag. København   1976.

Laybourne, Kit: The Animation Book a complete guide to animated filmmaking – from flip-books to sound cartoons. Preface by George Griffin. Introduction by Derek Lamb. Crown Publishers, Inc., New York 1979.

Levitan, Eli L.: Animation Art in the Commercial Film. Reinhold Publishing Corporation, New York 1960.

Levitan, Eli L.: Handbook of Animation Techniques. Van Nostrand Reinhold Company, New York, Cincinnati, Toronto, London, Melbourne 1979.

Maltin, Leonard: The Disney Films. Crown Publishers, Inc., New York 1973.

Manwell, John Halas & Roger: The Technique of Film Animation. Focal Press. London and New York Ltd. 1959.

Manvell, Roger: The International Encyclopedia of Film. American Advisory Editor Professor Lewis Jacobs. Rainbird Reference Books Ltd. London 1972.

Mosley, Leonard: The Real Walt Disney. The amazing true story behind the king of animation. First published in the USA 1985, then in Great Britain by Grafton Books 1986, and finally by Futura Publications, London & Sydney 1987.

Muybridge, Eadweard: Animals in Motion (1899) og The Human Figure in Motion (1901). Edited by Lewis S. Brown. Dover Publications, Inc. New York.

Noake, Roger: Animation. A Guide to Animated Film Techniques. A Macdonald Orbis Book. London & Sydney 1988.

Nørgaard, Erik: Levende Billeder i Danmark. Fra ”Den gamle Biograf” til moderne tider …” Lademanns Forlag, København 1971.

Olsen, Ole: Filmens Eventyr Og Mit Eget. Jespersen og Pios Forlag, København MCMXL (1940).

Petersen, Robert Storm: Tegninger. Malerier. Med indledningsord af professor dr. phil. Victor Kuhr. Carit Andersens Forlag. København 1942.

Pontoppidan, Clara: Eet Liv – Mange Liv I-IV. Steen Hasselbalchs Forlag 1955.

Rasmussen, Bjørn: Film i Tiden. Gyldendal 1958.

Rasmussen, Bjørn: Filmens Hvem-Hvad-Hvor, danske titler og biografier 1929-1967. Politikens Forlag. København  1968.

Rasmussen, Henning Visti, Jussi H. Olsen, Flemming Ailén og Philip Treschow: Dansk Tegneserie Lexikon. Den xtore komiklex. Idé og initiativ ved Jussi H. Olsen. Forlaget Donna, København 1985.

Rasmussen, Henning Visti: Tegneserieudgivelser i Danmark 1847-1988. Idé og initiativ ved Jussi H. Olsen. Det store Komiklex 3. udgave.  Carlsens Forlag A/S, København 1989.

Schickel, Richard: The Disney Version. The Life, Times, Art and Commerce of Walt Disney. Simon & Schuster, New York 1968.

Solomon, Charles: The complete Kodak animation book. Eastman Kodak Company. New York 1983.

Stegelmann, Jakob: Tegnefilmens historie, Forlaget Stavnsager 1984.

Stegelmann, Jakob: WALT DISNEY. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, København 1989.

Stegelmann, Jørgen: Mine 100 film. Aschehoug 1997.

Stephenson, Ralph: The Animated Film. The International Film Guide Series. The Tantivy Press, London. A.S.Barnes & Co., Inc., San Diego, New York 1967, 1973. Parts of this work appeared in Animation in the Cinema, 1967.

Tamm, Ditlev: Retsopgøret efter besættelsen 1-2. Udgiverselskab for Danmarks nyere historie. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1984.

Thomas, Bob: Walt Disney the Art of Animation. The story of the Disney Studio contribution to a new art. Bob Thomas with the Walt Disney staff and with research by Don Graham. Walt Disney Productions 1958.

Thomas, Bob: WALT DISNEY. An American Original. Simon & Schuster. New York 1976.

Thomas, Bob: The Walt Disney Biography. First published in the United States of America by Simon & Schuster, New York 1977, in Great Britain by New English Library Barnard’s Inn, London 1977.

Treasures of DISNEY ANIMATION ART. Preface by Robert E. Abrams. Introduction by John Canemaker. Abbeville Press . Publishers. New York 1982.

Zanotto, Piero: Walt Disney magic moments. Arnoldo Mondadori Editore. Milano 1973.

Walt Disney’s Treasury of Stories from Silly Symphonies. Edited by Darlene Geis. Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York 1981.

White, Tony: The Animator’s Workbook. Step-by-Step Techniques of Drawn Animation. Phaidon Press Ltd., Oxford 1986.

 

__________________