Tilbage til overskrift

 

Note 1:   Marguerite Engberg: Dansk stumfilm I, s.11-13. Dansk stumfilm II, s. 648. Arnold Hending: Da Is­bjørnen var lille, s.11-12. Erik Nørgaard: Levende Billeder i Danmark. Fra ”Den gamle Biograf” til moderne tider …”, s. 20. Niels Jørgen Dinnesen & Edvin Kau: Filmen i Danmark, 19, 27.

 

 

 Tilbage til overskrift