Tilbage til overskrift

 

 Note 3: Dansk stumfilm I, s. 13-14. Arnold Hending: Da Isbjørnen var lille, s. 11-12. Sidstnævnte sted synes Hending ikke at have været opmærksom på, at det var Pacht, der i 1898 flyttede sit vokskabinet og sine filmforevisninger fra Panorama-bygningen på Rådhuspladsen til Panoptikon-bygningen på Vesterbros Passage, senere kaldet Vesterbrogade. Den 22. juli 1909 fik konsortiet A/S Det stumme Teater efter ansøgning herom bevilling til at drive decideret biografvirksomhed på stedet. Bevillingshaver var forfatteren Sven Lange, mens den daglige, kunstneriske ledelse af biografen, der naturligt nok fik navnet Panoptikon-Teatret, blev lagt i hænderne på forfatteren Otto Larssen. Men den daglige ledel­se blev allerede i 1910 overtaget af E. Schnedler-Søren­sen, som havde stor erfaring med filmproduktion og biografdrift. Biografen "Panop­tikon-Teatret" eksi­sterede i årene 1909-1925.

 

 

 Tilbage til overskrift