Note 8:  Bo Bramsen: Køben­havn før - nu - og aldrig, bd. 6, s. 281 og bd. 9, s. 201,  232,  306, 307ff.

 

 

 Tilbage til overskrift