DVD-projektet ”Eventyret om Dansk tegnefilm”:

En milepæl i dansk tegnefilmhistorie

 
 
http://www.forlaget-fabel.dk

Selvom det egentlig ligger udenfor den periode, som denne version af dansk tegnefilmhistorie omhandler, er der dog grund til at omtale intet mindre end en begivenhed, som fandt sted den 10. juni 2008, hvor tegneren og forfatteren Lars Jakobsen havde premiere i Cinemateket i København på sit store DVD-projekt, ”Eventyret om dansk tegnefilm”, som det har taget flere år at producere, især på grund af det store researcharbejde, der har været forbundet med at indsamle flest muligt af mere eller mindre tilgængelige danske tegnefilm, herunder ikke mindst korte underholdningstegnefilm så vel som reklametegnefilm.

På grund af forskellige omstændigheder havde jeg ikke selv mulighed for at overvære premieren, hvilket jeg meddelte Lars Jakobsen, som få dage efter tilsendte mig DVD’en med posten. Men heldigvis kunne min kollega og webmaster Jakob Koch gå til premieren. På forhånd havde jeg kortfattet informeret Jakob om mit eget indtryk af DVD’en, og efter at have overværet premieren, havde han følgende at fortælle herom:

Ja - jeg er lige kommet hjem fra premieren på Lars Jakobsens DVD projekt. Der var ca. 50-60 personer tilstede, og vi blev budt velkommen af Cinematekets leder, som præsenterede Lars Jakobsen. Derefter så vi hele disk 1 på 155 minutter. De 2½ time var ikke svære at komme igennem. Jeg følte mig faktisk godt underholdt og oplyst. Der er nok, som du siger, nogle faktuelle fejl, og man kan diskutere om sol og vind er fordelt 'retfærdigt', men i det store hele synes jeg det er et meget prisværdigt og flot projekt LJ her har præsteret.

Efter fremvisningen og en lille pause, stillede Lars Jakobsen op til spørgsmål fra salen. Det gjorde han sammen med tre af de medvirkende: Gunner Wille, Svend Johansen og Karsten Killerich. De tre herrer roste projektet med store ord. Gunner Wille takkede for at han fik en hel formiddag fri på filmskolen når et nyt hold elever skulle introduceres for dansk tegnefilmhistorie, for så kunne han sætte DVD'en på. Den eneste forsigtige kritik kom fra Svend Johansen, som syntes at der var rigelig meget mandehørm i filmen. Han savnede pigerne i dansk tegnefilm (Liller Møller m.fl.). Hertil svarede LJ at det jo er begrænset hvad der kan rummes på 2½ time, og at der er mange tegnefilmfolk som ikke er blevet nævnt, bl.a. Walther Lehmann. Derfor kan det tænkes at der kommer en 2'er på et tidspunkt.

Jeg fik en kort snak med Niels Plaschke som syntes at det var en lang forestilling, men et flot resultat - trods alt. Jeg kunne fornemme at han var forbeholden, og han ville ikke købe DVD'en - kunne jeg forstå.

Desuden hilste jeg på Hans Perk (jeg skal hilse) og Anders Sørensen. Alle de øvrige tilstedeværende kendte jeg ikke. Hverken Jannik, Flemming Quist, Børge Ring eller Kai Pindal var til stede.
Jeg fik som lovet DVD'en, og nu skal jeg een af dagene se disk 2 igennem. (Jakob Koch i mail af 10.06.08 til Harry Rasmussen).

På grundlag af mit eget gennemsyn af først og fremmest DVD’ens Disc 1, som er en 155 min. lang forsøgsvis gennemgang af tegnefilmens historie fra omkring slutningen af 1800-tallet og helt op til nutiden, men naturligvis med fokus på dansk tegnefilm, kunne jeg sende Lars Jakobsen følgende skriftlige første udtalelse om mit indtryk af indholdet:

Kære Lars!

Allerførst en stor TAK for den tilsendte DVD om dansk tegnefilm.

Indtil nu har jeg benyttet lejligheden til at gøre mig bekendt med indholdet af Disk 1, og det må jo siges, at det er overvældende og - beklager at skulle sige det - umiddelbart uoverskueligt. Desuden skæmmes DVD'en nogle steder af en vanskeligt hørlig lyd, så i hvert fald jeg måtte skrue TV'et op på omtrent højeste lydstyrke for at høre, hvad flere af personerne sagde.

Misforstå mig ikke, for jeg synes det er et fantastisk flot resultat, ja, en tegnefilm-odyssé, du har fået ud af alle dine store anstrengelser, og jeg vil derfor ikke kaste mig ud i en større kritik af den måde, du har disponeret stoffet, men kun sige, at jeg selv nok ville have gjort det en del anderledes.

Men som 'tegnefilmhistoriker' med sans for detaljer må jeg desværre sige, at der er flere 'historiske' småfejl i de oplysninger om dansk tegnefilmhistorie, du fremsætter på Disk 1. Jeg skal dog ikke gå nærmere ind herpå, men kun nævne et par eksempler, bl.a. med Skibstrup, hvor sønnen i interviewet siger, at hans far lavede sin første tegnefilm med premiere den 1. jan. 1920, og at faderen derfor var den første til at lave tegnefilm i Danmark. I den forbindelse må jeg erindre om, at i henhold til Storm P.s dagbog, så påbegyndte han arbejdet på sin første tegnefilm den 6. juni 1919, og den forelå færdig optaget den 23. s.m., hvor den blev afleveret til fremkaldelse og kopiering hos Fotorama i Nygade. 

En anden lille historisk fejl er det, at det i din kommentar siges, at Storm P. først vendte hjem fra sin Amerka-rejse i 1920. Men iflg. hans dagbog afrejste han og Willum i beg. af aug. 1919 og hjemrejsen blev påbegyndt den 7. nov. 1919 med ankomst til København den 19. nov. s.å. 

I et af de klip, du bringer med Myller fra "Det begyndte med Storm P.", får vi 'historien' gentaget om, at Myller som medarbejdere på Gutenberghus havde Børge Ring, Bjørn Frank Jensen og Per Lygum. Men hvis du læser min tegnefilmhistorie, vil du se, at jeg dokumenterer, at Lygum kun har været omkring 9 år på det tidspunkt, og sandsynligheden for, at han kan have arbejdet for Myller dengang, er mindre end lille. Myller husker fejl, for en ganske ung Per Lygum blev først elev hos ham omkr. 1949, da Dansk Farve- og Tegnefilm A/S var begyndt produktionen af "Klods-Hans". Denne film er heller ikke nævnt på Disk 1???

Det er som sagt ikke min tanke her at gå detaljeret ind på Disk 1.s indhold, men der er i hvert fald ét navn, jeg savner at høre i din tegnefilmhistorie, og det er Børge Hamberg. En synligt svækket Bent Barfod - trist nok for ham - har end ikke fundet anledning eller grund til at nævne Hambergs navn i forbindelse med filmen "Noget om Norden", til trods for at det er Børge Hamberg, der dels var ene-animator og dels teknisk tilrettelægger på denne film. Jeg savner også filmen "Forårs-Fred'rik" nævnt, som Hamberg også havde stor indflydelse på. Nå, men enhver er jo som bekendt sig selv nærmest.

Personlig synes jeg heller ikke, at Steinaa får omtale, han kunne have fortjent. Og hvor er hans "Robinson Columbus" blevet af? - Personlig har jeg derimod ikke noget at beklage mig over, måske lige bortset fra, at jeg er lidt skuffet over, at det klip, du bringer fra "Det er ganske vist!" uden videre afbrydes af Gunner Villes (er det vistnok?) lille og ganske sjove sort-hvide film.

På Disk 2 har du valgt at sætte "Det er ganske vist !" ind lige efter Børge Rings elegante, sofistikerede, musikalske og fandens godt animerede og fortalte serie med "Anton". Det 'rykker' min film nogle grader ned, ikke mindst hvad design og animation angår, hvilket er deprimerende. Men mere har jeg foreløbig ikke set af Disk 2.

I håbet og forventningen om, at du vil optage min 'kritik' i den ånd, hvori den er fremsat, tegner jeg med tak og venlig hilsen

Harry Rasmussen. (Mail af 04.06.08 til Lars Jakobsen)

     Imidlertid fik jeg lejlighed til også at gennemse den 75 min. lange Disc 2 og sende Lars min reaktion, inden jeg modtog et svar fra ham:

Hallo igen !

En mindre rettelse til mine kommentarer til Disc 1: Vedr. Skibstrups første tegnefilm smuttede der et 1-tal, idet datoren skulle være 11. januar 1920.

Nu har jeg så haft lejlighed til at se din Disc 2, og her må min første kommentar blive, at jeg savnede en kort introduktion og et årstal for hver af filmene. Men ellers vil jeg nok tillade mig at fremhæve Myller og Miks Sam Small-film og "Carmen", og Houlberg-filmene fra slutningen af 1930'erne-begyndelsen af 1940'erne. Og dernæst Miks to herlige Ferd'nand-film + reklamefilmene med Ferd'nand. Det var især herligt for mig at gense "Ferd'nand på fisketur", for den har jeg set blive til, fordi Helge Hau var ren- og mellemtegner + optrækker og farvelægger på den. Den blev jo lavet medens "Fyrtøjet" var i produktion, og jeg besøgte flere gange Hau, som dengang boede ude i Halls Allé på det yderste Vesterbro..

Men i nok så høj grad vil jeg fremhæve Ring, Frank & Røndes "Festen i skoven", som så vidt jeg husker er fra omkr. 1949-50. Det er empelthen en tegnefilm i topklasse, og tydeligt præget af Børge Ring, hvis figurdesign og animation i øvrigt til en vis grad kan genkendes i bl.a. "Anna & Bella". Han var og er virkelig en mester, der efter min opfattelse og med al respekt endog overgår Myller og Mik, ikke mindst hvad animationen angår. Hvis man da ellers kan og bør sammenligne. Hver især har jo deres fortrin, og historisk set er hver eneste af de desværre alt for få tegnefilm, du har fået med på Disc 2, en perle.

Kaj Pindal og hans film må jeg naturligvis heller ikke glemme at nævne i sammenhængen. Han er jo også en dygtig tegnefilmmand, som virkelig kan sin metiér. Og pudsigt nok, så er han med årene kommet til at ligne sin egen selvkarikatur med alle smilerynkerne mere og mere.

Barfod, Jannik, Anders og Tønnes m.fl. er jo et kapitel for sig. Dygtige folk hver især, men som tidligere sagt savner jeg en omtale af Børge Hamberg og Ib Steinaa.

Ja, det var hvad jeg kunne komme op med efter første gennemsyn af Disc 2.

Mvh. Harry (Mail af 04.06.08 til Lars Jakobsen)

På denne velmente, men ikke særligt grundige eller saglige ’anmeldelse’ af sit storslåede DVD-projekt, svarede Lars Jakobsen i følgende mail:

Kære Harry

Tak for kritik - på sin vis kan jeg jo næsten kun give dig ret i alle dine kommentarer - jeg synes også selv jeg mangler Walter Lehmann og de andre tegnere der startede på Valhalla - osv osv. men jeg måtte trække snoren et sted og jeg har vægtet levende billeder af personerne der selv fortæller.... der er ingen levende billeder af Steinaa, Lemann, Hamberg m.fl. Jeg kunne have fyldt mindst en time mere på - men jeg vægtede også de ting der aldrig havde været vist - Jeg ville også gerne have brugt mere tid på Fyrtøjet - men jeg ville også gerne lave en DVD alle kunne holde til at se - et bredt publikum. Du og jeg kunne bruge timer på at se tegnefilm - er jeg sikker på - Disc 2 er lavet sådan at også børn kan få glæde af den - synes jeg, mine egne unger kan godt lide den, de helt gamle er knapt så sjove... Storm P.s Øen er en testfilm - jeg har været nødt til at klippe den sammen for bare at gøre handlingen bare lidt forståelig - den har aldrig været vist. Så jeg regner den ikke for den første tegnefilm. Jeg synes den glemte tegner Skibstrup fortjener den credit - han begyndte også i 1918-19 med eksperimenter - ellers kunne han heller ikke få en film færdig til premiere 11 jan. Storms premiere var først næsten et år senere. Men nu er interessen skabt - så bliver der måske mulighed for at lave en 2'er en dag....
mange hilsner
Lars Jakobsen
PS: Du har ikke glemt at jeg engang spurgte om jeg måtte få en originaltegning Hvor der står Harry på...? (Mail af 04.06.08 fra Lars Jakobsen)

På denne mail fra Lars replicerede jeg følgende:

Kære Lars

Tak for din svarmail. Som sagt synes jeg det er et ganske godt DVD-projekt, du har præsteret, med de svagheder og fejl, den vel næppe kan undgå at indeholde, og når dens formål, som du skriver, ikke kun har været at lave en decideret historie om dansk tegnefilm, men har sigtet bredere.

Ja, tænk, jeg glemte selv at nævne min brave ven og kollega gennem adskillige år: Anders Wralther Lehmann-And, en fin fyr, en god tegner og glimrende animator. Fred være med ham, for han er jo i lighed med mine kolleger og venner Hamberg (min oprindelige læremester), Steinaa og Simon gået heden. Barfod, som jeg arbejdede for i flere år, blev man ikke sådan ven med, men dygtig var han, omend lidt egen og sær.

Det kan godt være, du har ret i, at Skibstrup kom først med at lave tegnefilm i Danmark, eller i det mindste begyndte han at eksperimentere med tegnefilm samtidigt med vor Storm. Skibstrup var og blev jo som bekendt ikke så  almindelig kendt og berømt som Storm P. Men Skibstrup skal selvfølgelig ha' sin plads i dansk tegnefilmhistorie, ikke mindst fordi de filmeksempler på hans kunnen, du bringer i DVD'en viser en vis teknisk og tegnemæssig dygtighed.

Men forresten kan jeg ikke være enig med dig i, at også jeg ville kunne udholde at se tegnefilm i timevis, for jeg er efterhånden kørt træt at tegnefilm og tegnefilmhistorie, som jeg mere eller mindre har lagt på hylden, bortset fra enkelte tilføjelser og opdatering af min version.

Fortsat pøj-pøj med dit i det store og hele vellykkede DVD-projekt.

De venligste hilsener

Harry Rasmussen. (Mail af 05.06.08 til Lars Jakobsen)

Kære Lars

Vil lige tilføje, at jeg i afsnittet DANSK TEGNEFILM 1919 - 1930 på ’tegnefilmhistorie.dk’ Note 1 faktisk har rettet mig efter dig og dine oplysninger og givet Skibstrup den credit, han fortjener. Men jeg vil overveje at føje oplysningerne ind i hovedteksten.

Venlig hilsen

Harry Rasmussen. (Mail af 05.06.08 til Lars Jakobsen)

 

Tegnefilmgenrens historie

Som genre og emne har tegnefilmhistorie, og herunder også dansk tegnefilmhistorie, interesseret og fascineret mig lige siden min barndom, men især fra og med 1943-45, da jeg var medarbejder på den første danske langtegnefilm ”Fyrtøjet”. Men inspirationen til selv for alvor at beskæftige sig med emnet, fik jeg under læsningen af Jakob Stegelmanns i øvrigt fortræffelige bog ”Tegnefilmens historie”, der udkom i 1984. Det var som skildret andet steds her på hjemmesiden, de delvis ukorrekte ’oplysninger’ om især produktionen af langtegnefilmen ”Fyrtøjet”, der satte mig i gang med projektet. Senere har jeg dog fundet ud af, at Stegelmann var lovlig undskyldt, for så vidt som hans oplysninger om produktionen af ”Fyrtøjet” formentlig især stammede fra nogle udtalelser herom, der var blevet fremsat af henholdsvis Børge Ring og Kaj Pindal i fanzinet Carl Barks & Co., 1982-83, og som Stegelmann uden den nødvendige insider-viden måske havde misforstået. Det eneste, man måske med rette kan klandre ham for er, at han ikke har forsøgt at verificere de oplysninger, han i dette tilfælde har benyttet sig af.

Da jeg i 1984 for alvor påbegyndte researcharbejdet omkring min egen version af dansk tegnefilmhistorie, var den i lighed med Niels Plaschkes allerede påbegyndte hjemmeside, ”Vidunderlige danske animationsfilm”, tænkt som en skildring af dansk animationsfilms historie, men dokumenteret på niveau med f.eks. bogen FILMEN I DANMARK af Niels Jørgen Dinnesen og Edvin Kau. Denne ambition viste sig dog snart at være uoverkommelig for mig, så jeg endte op med at udarbejde en mere personlig præget version. Men dette arbejde har jeg haft det godt med og savnede ikke økonomisk støtte til det, især fordi jeg af erfaring vidste, at sponsorering altid stiller krav om og forventer et resultat, som den eller de pågældende sponsorer kan godkende. Men det har været en stor fornøjelse og glæde for mig at dykke ned i og fortælle mine egne erindringer, specielt om tiden med "Fyrtøjet", som kom til at betyde meget for mig, både personligt og professionelt, ikke mindst takket være min læremester, tegneren og animatoren Børge Hamberg.

     Men i øvrigt fandtes der - med al respekt - jo ikke folk, der egentlig var mere kvalificerede til at fortælle om dansk animationsfilm - specielt om dansk tegnefilm - end jeg selv på det tidspunkt, hvor jeg startede. Tegneren og forfatteren Freddy Milton havde imidlertid tidligere taget initiativet til at påbegynde en skildring af dansk tegnefilms historie, hvilket skete i og med et båndet interview med veteranen Børge Ring. Milton bad tegnefilm-entusiasten, journalist Niels Plaschke, om at bearbejde artiklen til publicering i fanzinet Carl Barks & Co. nr.17, 1982, og heri fik artiklen titlen ”Dansk Tegnefilms Guldalder”. Den senere jazzmusiker Børge Ring, som begyndte sin tegnefilmkarriere hos Jørgen Myller allerede i 1938, men i første omgang valgte at blive musiker, og som først efter nogle års afbrydelse atter genoptog tegnefilmarbejdet, i øvrigt i samarbejde med Bjørn Frank Jensen, i årene 1947-52 på dansk grund, kendte naturligvis til sin egen første relativt korte tid i dansk tegnefilm og tiden forud. Det samme gjaldt kollegaen Kaj Pindal, der begyndte sin tegnefilmkarriere under Besættelsen som mellemtegner på langtegnefilmen ”Fyrtøjet” og med hvad deraf fulgte, og også han havde interessante erindringer at fortælle om sin egen tid med tegnefilm i Danmark. Det var denne gang Niels Plaschkes eget interview med Pindal, der lå til grund for artiklen.

Den næste væsentlige bogudgivelse omkring dansk tegnefilmhistorie skete i 2001, nemlig i og med Lars Jakobsens fremragende ”Mik – en biografi om tegneren Henning Dahl Mikkelsen”, udgivet på Forlaget Wisby & Wilkens. Bogen er foreløbig uden sidestykke i sin grundige og detaljerede skildring af en af de største skikkelser i lidt ældre dansk tegnefilms historie. Imidlertid fandt jeg forskellige faktuelle fejl i bogen, hvilket jeg i henhold til opfordringen hertil i bogen, gjorde forfatteren opmærksom på, således at han ville kunne korrigere fejlene ved en eventuel senere udgivelse af en revideret udgave.

Men som det fremgår af den ovenfor gengivne mailkorrespondance omkring Lars Jakobsens DVD-projekt, så mener jeg i øvrigt at mine påstande indirekte bekræftes af selve projektet, som efter min opfattelse især lider af mangel på overblik over tegnefilmhistorien fra og med "Fyrtøjet" og fremefter. Meget af det, der på DVD’en fortælles om den tid, har Lars Jakobsen bl.a. fået dessiner om fra mig, men han har åbenbart valgt at benytte disse på en måde, der for den sagkyndige vidner om manglende insider-viden.

     Men man skal som bekendt ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus, så derfor skal det da også her siges, at et af de problemer, der måtte være ved min egen version af dansk tegnefilmhistorie, er, at der faktisk ikke findes nogen nulevende, - måske bortset fra Ring og Pindal - der vil være i stand til at verificere den i perioden 1943-ca. 1980. Men for en kommende kvalificeret og objektiv 'forsker' i dansk tegnefilmhistorie, er det højst tænkeligt, at der kunne findes dokumenter i forskellige arkiver, der i hvert fald i det væsentlige vil kunne understøtte min version. Men selv med min omhu og ønske om at ville fortælle en sandfærdig, dokumentarisk historie om den danske tegnefilmbranche og -produktion gennem tiden, indeholder den dog sikkert både flere fejl og mangler.

     Sluttelig kan jeg anbefale, at man anskaffer sig Lars Jakobsens nyudgivne DVD: ”Eventyret om Dansk tegnefilm”, for den er en oplysende og samtidig underholdende beretning om en delvis overset dansk filmgenre. Filmene deri er som flest både for store og små.

Harry Rasmussen.