Birgit Bennedbæk

Født 1945

 

Birgit Bennedbæk, 1982.

 

  

Birgit Bennedbæk gik i Søborg Skole 1952-60, blev konfirmeret i Søborg Kirke 3.4.1960, og fortsatte i Gladsaxe Gymnasium 1960-63. Nysproglig studentereksamen 1963.

1963-67 uddannet som reklame­tegnerKunsthåndværkerskolen i København.

1967-69 tegner hos Spectrum Film Studio. 1969-70 freelance tegner. 1970-72 igen hos Spectrum Film.

1973-76 uddannet ved Københavns Børnehavese­minarium. 1977-79 vuggestueassistent ved Vuggestuen Kløvergår­den Vest i Gladsaxe. 1979-80 vuggestueassistent ved Kilde­gårdens Vuggestue, Gladsaxe.

1980-82 tegner hos Anima Film ApS, København.

1982-86 stedfortræder i børneinstitutionen "Runen" i Taastrup. Fra 1986 souschef i børneinstitutionen "Tussenelda" i Ishøj Lands­by. 1999 Pædagogisk Diplom (PD) fra Danmarks Pædagogiske Højskole, med speciale i børn og billedværkstedsarbejde.

Har sideløbende beskæftiget sig med tegning og især akvarel­maling. 1993 og 1996 separatudstillet"Caféen" i Hvalsø. 1995 separatudstillet Køge Politistation. Udsmykket børneha­ven "Tusse­nelda" 1999 med en række større og mindre plancher med motiver fra naturen og folkeeventyrene. Udstillet 2 akva­reller på den censurerede udstilling "Borgernes Billeder""Hvide­sten", Taastrup.

 

Birgit Bennedbæk har været medarbejder på følgende film:

Korte tegnefilm: Multityder (1969) Hubert og den van­skelige kærlighed (1971)

Tegnefilmindslag i kortfilm:

Bygplantens næringsoptagelse (1968) Vejlefjordsbroen (1980) Arbejds­beskyttelse 1-8 (1980-84) Diabetes (1981) Danmarks Historie 1-12 (1980-84) Disa-Matic (1981)

OBS-spots:

Sommertid start (1980) Sommertid slut (1980) EFG (1980)

Reklametegnefilm: I sin tid hos Spectrum Film har Birgit B. været tegnende medarbejder på en lang række reklametegnefilm.

Illustrationer til artikler m.m.: Harry Rasmussen: Livets Eventyr – en introduktion (1991) H.C.Andersen og skæbnebegrebet, 1991. H.C.Andersen og døden 1-3, 1992. ”min halve Qvindelighed”: H. C. Andersen og seksualiteten 1 (1993) Det kosmiske eventyr: H. C. Andersen og seksualiteten 2 (1993) Det poetiske univers: H. C. Andersen og kosmologien 1 (1993) Den ny Aladdin: H. C. Andersen og kosmologien 2 (1993) Tidsskriftet Kosmologisk Information 1991-93.

Bogillustrationer:

Harry Rasmussen: H. C. Andersen – hans forfatterskab og livsanskuelse i kosmologisk belysning, 1996. Kosmologisk Information 1996.
Harry Rasmussen: H. C. Andersen, H. C. Ørsted og Martinus - et sammenlignende studie. Kosmologisk Information 1997.