Harry Rasmussen

Født 1929

Harry Rasmussen, 1973.

 

  

1943-45: Uddannet som animator (tegnefilmtegner) under produktionen af den første danske langtegnefilm "Fyrtøjet" hos Dansk Farve- og Tegnefilm A/S, København.

1945-47: Illustrationstegner-elev hos Akademiet for Fri- og Merkantil Kunst, København.

1947-50: Fotograf-elev hos portrætfotograf Rie Nissen, København.

1948: Plan om tegnefilm over H.C.Andersens eventyr "Tommelise"

1950-53: Freelance tegner (illustration og reklame). I denne periode planer om en langtegnefilm over eventyret ”Den lille Havfrue”.

1953-54: Statist i ”Gøngehøvdingen” på Nørrebros Teater.

1953-55: Specialarbejder hos A/S Nordisk Films Teknik i Frihavnen.

1955: Produktionen af tegnefilmen ”Tommelise” forsøgt genoptaget. Henlagt.

1955-57: Aftjent civil værnepligt i Gribskovlejren ved Maarum. Medlem af Kulturudvalget, initiativtager og redaktør af lejrbladet ”Samvittigheden”, og sceneinstruktør ved Gribskovlejrens Dramatiske Kreds, som iscenesætter og skuespiller ved bl.a.”Genboerne” (1956) og ”Det lille Tehus” (1957). 

1957-59: Animator hos Bent Barfod Film, København.

1959-61: Animator hos A/S Nordisk Tegnefilm, København. I denne periode opstod ideen om en tegnefilm over eventyret ”Det er ganske vist!”.

1961-62: Freelance animator bl. a. på langtegnefilmen "Svinedrengen og Prinsessen på ærten". I denne periode fremsattes forslag til Carlsens P.I.B. om en serie Rasmus Klump-tegnefilm. Serien blev senere lavet af andre.

1962-66: Animator og tegnefilminstruktør hos A/S Nordisk Tegnefilm, København, som fra januar 1967 blev omdannet til Steinaa Film, Birkerød. Fortsatte her i samme funktioner til l. december 1970.

1970-78: Animator, tegnefilminstruktør og medinteressent hos Tegnefilm I/S, København.

1972 genoptaget planen om langtegnefilm over eventyret ”Den lille Havfrue”.
1973 påbegyndt produktionen af tegnefilmen "Det er ganske vist!".

1978-80: Animator, tegnefilminstruktør, producent og anden hovedanpartshaver i Anima Film ApS, København.

1981-91: Animator, tegnefilminstruktør, producent og eneste anpartshaver i Anima Film ApS, Taastrup.

1986-87: Animator af figuren McDonald i Jannik Hastrups langtegnefilm "Strit & Stumme".

1986: Skrevet drejebog til langtegnefilmen "Den lille Havfrue", hvis produktion dog blev opgivet, fordi Walt Disney Productions på samme tid var i gang med et tilsvarende projekt.

1989-90: Animator af figurerne musen Ingolf og den tykke due i Jannik Hastrups langtegnefilm ”Fuglekrigen”.

1991-96 efterlønsmodtager. Siden da folkepensionist.

 

Harry Rasmussens forfattervirksomhed

Har i årenes løb skrevet en række artikler om åndsvidenskab og om H.C.Andersen og hans forfatterskab i tidsskrifterne KOSMOS, Kosmologisk Information og Den Ny Verdensimpuls.

Desuden skrevet temahæftet H.C.Andersen - hans forfatterskab og livsanskuelse i kosmologisk belysning. Forlaget Kosmologisk Information 1996.

Endvidere skrevet bogen H.C.Andersen, H.C.Ørsted og Martinus - et sammenlignende studie. Forlaget Kosmologisk Information 1997.

Skrevet artiklen Tanker omkring en makulatur, trykt i årsskriftet Anderseniana 1998. Artiklen omhandler den "skæbne", der overgik Andersens allerførste bog, "Ungdoms-Forsøg".

Skrevet artiklen H.C.Andersens seksualitet, trykt i Anderseniana 2004, hvori det fremhæves, at den berømte digter var "platonisk biseksuel", og herunder omtales hans såkaldte "dobbeltforelskelser" i både kvinder og mænd samtidig. Til gengæld afvises hans påståede homoseksualitet.

Desuden skrevet artiklen ”... et forbyttet, meget fornemt Barn ...”, trykt i Anderseniana 2005. Artiklen skal ses som et bidrag til den med mellemrum rejste diskussion om digteren H.C.Andersens biologiske herkomst. I artiklen afvises teorien om Andersen som ”prinsebarn”.

Endvidere artiklen ”H.C.Andersen og familierne Wulff og Koch – med afsæt i en samling familiefotografier.” (Koch-genealogi og familiefotos ved Jakob Koch). Anderseniana 2008. I artiklen fortælles om digteren H.C.Andersens nære forhold til de to nævnte familier fra hans første tid i København i begyndelsen af 1820’erne og til hans død i 1875. 

Har siden 1974 arbejdet på en større afhandling med titlen LIVETS EVENTYR - ­H.C.ANDERSEN - hans personlighed, liv og forfatterskab set i lyset af Martinus' Kosmologi. Resultatet foreligger indtil videre delvis i form af hjemmesiden http://www.livetseventyr.dk

Har desuden siden 1983 arbejdet periodisk med afhandlingen TEGNEFILMEN I DANMARK / Dansk Tegnefilms Historie 1919 - 2000 / Fra forhistorie til computeralderen. Afhandlingen blev i 2005 gjort til en hjemmeside med adressen www.tegnefilmhistorie.dk med Jakob Koch som webmaster. Tegnefilmhistorien må i 2009 i det store og hele betragtes som færdigskrevet, men opdateres lejlighedsvis med nye afsnit, korrektioner og nye biografier.

I 2012 udgav forlaget Scientia Intuitiva Harry Rasmussens store afhandling JESUS - Søn af mennesket. Jesu personlighed, liv og lære skildret på grundlag af Martinus’ kosmologi. Bogen blev året efter også udgivet som e-bog. I begge tilfælde baserer bogens indhold sig på Harry Rasmussens manuskript med titlen Jesus Menneskesønnen I-II, 2002, som siden 2006 har kunnet læses på hjemmesiden www.livetseventyr.dk

 

  

 

Harry Rasmussen, 2004.