Ove Sprogøe fortæller H.C. Andersens eventyr:

"Det er ganske vist!"

 

En ca. 6 minutters fuldanimeret tegnefilm i ’klassisk’ stil.
Produceret af Harry Rasmussen & Jakob Koch tegnefilm,
på eget initiativ, og uden finansiel støtte af nogen art.

 

 

Filmens ide og handling

Dette tegnefilmprojekt er en filmatisering af H.C.Andersens eventyr ”Det er ganske vist!” Som bekendt har Andersen ladet handlingen udspille sig blandt høns, ugler og duer, men mennesketyperne bag disse er imidlertid let genkendelige. Det er en sviende ironi over sladder og rygtedannelse, og over baggrunden herfor: Moralsk forargelse, snerpethed, selvretfærdighed, naivt medløberi og – ikke mindst - nyhedsmediernes sensationstrang. Rygtet går fra mund til mund og vokser undervejs i omfang og ændrer sig efterhånden til ukendelighed.

”Det er ganske vist!” er historien om, hvordan én lille fjer bliver til fem høns. Det er et eventyr med en morale, der er og formentlig fortsat vil være aktuel til alle tider. Eventyret læses fra ende til anden af en veloplagt Ove Sprogøe, som selv var fynbo og holdt meget af H.C.Andersen og hans eventyr. Lydsiden indtalte han i 1973. Filmen er holdt i en ’klassisk’ stil, og figurerne er i såkaldt full animation, og deres replikker i eventyret og dermed i filmen er ’næbsynkrone’, hvilket giver en særlig effekt.

Filmens tilblivelse og forhistorie

Produktionen af denne film startede i 1973, men gik professionelt i stå af økonomiske grunde, og ikke mindst, fordi projektet både dengang og igen senere (i 1975, 1998 og 2002) fik afslag på ansøgning om støtte, bl.a. fra Statens Filmcentral, Forvaltningen af båndkopimidlerne, i 2003 fra H.C.Andersen Fonden 2005. Afslaget i 1973 og igen i 1975 blev ikke begrundet, men underhånden fik vi at vide, at tiden ikke var til H.C.Andersen og eventyr. Afslaget fra H.C.Andersen Fonden 2005 blev begrundet med, at man allerede havde indgået aftale med anden producent om produktionen af 24 halvtimes tegnefilmprogrammer, alle baseret på Andersens eventyr, herunder bl.a. også ”Det er ganske vist!”.

Vi havde dog ikke lyst til at give op. Og der er i perioder blevet arbejdet på vores version af "Det er ganske vist!”, først som tomgangsproduktion, og i de senere år som fritidsbeskæftigelse. Særlig efter at Harry Rasmussen i 1996 blev folkepensionist, og ikke mindst efter at Jakob Koch havde fået tid i sit professionelle tegnefilmarbejde. Efter de nævnte diverse afslag på ansøgninger om finansiel støtte til filmens produktion, og senere til dens færdiggørelse, besluttede vi allerede i 1997 at genoptage og forsøge at gøre filmen færdig for egen regning og risiko, dog med håb om at det ville blive muligt at skaffe finansiering til projektet. Det er dog aldrig lykkedes. Allerførst kontaktede vi en aldrende Ove Sprogøe, som fortsat var interesseret i, at filmen blev lavet, og som derfor stadigvæk ikke ville have noget honorar. Det blev en yderligere inspiration til at forsøge på at færdiggøre filmen.  Men vi beklager, at det ikke blev muligt for os, at vise ham den færdige film, inden hans død den 14. sept. 2004.

Filmens nuværende situation.

Det årelange arbejde med filmen "Det er ganske vist!" har foreløbig ført til, at den i marts 2006 endelig blev færdig. Imidlertid syntes vi, at det for nogle måske kunne have en vis interesse at vide lidt om, hvordan den er blevet til. Derfor har vi produceret en kort introduktion, som fortæller om filmens tilblivelse.

"Det er ganske vist!" havde officiel Danmarkspremiere ved en præsentation under 'BUSTER - Animation i HUSET' fredag d. 15. september 2006 kl. 12.00.
Ca. 50-60 mennesker var indbudt til at overvære forestillingen, heraf ca. 20 børn. Filmen blev introduceret af projektleder Annemette Karpen, som mente at den ville være velegnet til visning i forbindelse med danskundervisningen i skoler mm. Derefter indledte Jakob Koch med at fortælle noget om filmens vanskelige tilblivelsesvilkår. Filmen blev godt modtaget af alle, børn som voksne. Vi er derfor spændte på, hvordan det videre forløb vil blive for ”Det er ganske vist!”.

Idé, design, storyboard, animation, instruktion:
Harry Rasmussen.

Baggrunde:
Birgit Bennedbæk.

Computerteknik, assistance ved animation,
baggrunde, lydarbejde, produktion:
Jakob Koch.

Fortæller:
Ove Sprogøe

Filmen og introduktionen kan ses på YouTube, men den findes også på DVD incl. introduktion og linetestscener. 

 

"Det er ganske vist!" 

Se introduktion til filmen her:
 

 Se hele filmen her:
 

  

© Copyright 2006

 Harry Rasmussen
&
Jakob Koch tegnefilm

 

Senest opdateret d. 18. sept. 2015

 

 

 

 

 

Billeder fra filmen